Benefits

Liquidity for current activity or for investments, at low costs.

 • Comision de acordare ZERO;
 • Dobândă ROBOR 3M + marjă fixă 1,95% pentru creditele de investiții;
 • Dobândă ROBOR 3M + marjă fixă 2,45% pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
 • Comision de rambursare anticipată ZERO;
 • Prin intermediul FNGCIMM, statul garantează până la 90% din valoarea creditelor acordate, în funcție de dimensiunea companiei;
 • Valoarea maximă a creditelor:
  • până la 10.000.000 lei pentru investiții
  • până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru
   • suma maximă pentru microîntreprinderi: 500.000 RON,
   • suma maximă pentru întreprinderi mici: 1.000.000 RON

Costs

The state can guarantee up to 90% of the loan value.

Costurile finanțării reprezentând valoarea dobânzii plătibilă băncii sunt subvenționate în procent de 100% de catre Bugetul de Stat, prin intermediul Schemei de Ajutor de Stat, până la data de 31.12.2020.

 • Comisionul de risc:
  • este datorat Ministerului Finanțelor Publice de către beneficiarul programului;
  • se calculează de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanției prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare și se achită o singură dată la acordarea/majorarea/prelungirea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. Obligația de plată a acestuia este acoperită din ajutorul sub formă de garant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de Ajutor de Stat;
  • după încetarea Schemei de Ajutor de Stat, pentru creditele noi sau dacă se majorează creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către instituția de credit și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului.  
 • Comisionul de administrare:
  • este cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a Schemelor de Ajutor de Stat si se suportă din Bugetul de Stat, prin bugetul MFP - Acțiuni generale în cadrul Schemei de Ajutor de Stat asociate acestui Program;
  • după încetarea Schemei de Ajutor de Stat, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului, este calculat la valoarea/soldul garanției de stat si se stabilește potrivit legii.

Eligibility criteria

General eligibility criteria

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale Idea::Bank și cumulativ, următoarele criterii principale: 

 • Nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;
 • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Idea::Bank;
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019. Dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit;
 • Nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți;
 • Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • Nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului;
 • Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
 • Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile; ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari/tert, împreună cu garanţia de stat. 

Domenii de activitate RESTRICȚIONATE:

 • 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

 • 110 - Fabricarea băuturilor (exceptand 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
 • 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
 • 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;
 • 2051 - Fabricarea explozivilor;
 • 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
 • 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

Activități de investigare și protecție:

 • 801 - Activități de protecție și gardă;
 • 802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 • 803 - Activități de investigații.

Medium-sized enterprises

Find below the eligibility conditions and financing solutions for medium-sized enterprises.

 • Număr salariați: intre  50 – 249; 
 • Cifră afaceri anuală netă: ≤ 50 mil EUR/echivalent RON;
 • Active totale: ≤ 43 mil. EUR/echivalent RON.


Linie de credit / Credit pentru capital de lucru:

 • Valoare credit: până la 5.000.000 lei; 
 • Garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • Maturitate credit: maxim 36 de luni;
 • Dobandă ROBOR 3M + 2,45 %/ an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat);

Credit pentru investiții:

 • Valoare credit: până la 10.000.000 lei;
 • Garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • Maturitate credit: până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de maxim 18 luni;
 • Dobandă ROBOR 3M + 1,95%/an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurarii Schemei de Ajutor de Stat);

Costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul Statului vor fi suportate de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat.

Small enterprises

Find below the eligibility conditions and financing solutions for small enterprises.

 • Număr salariați: între 10 – 49; 
 • Cifră de afaceri anuală netă: ≤ 10 mil EUR/echivalent RON;
 • Active totale: ≤ 10 mil. EUR/echivalent RON.

 

Linie de credit / Credit pentru capital de lucru:

 • Valoare credit: până la 1.000.000 lei; 
 • Garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului; 
 • Maturitate credit: până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • Dobândă ROBOR 3M + 2,45 %/an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat);

Credit pentru investiții:

 • Valoare credit: până la 10.000.000 lei;
 • Garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • Maturitate credit: pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maximum 18 luni;
 • Dobândă ROBOR 3M + 1,95%/an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat);

Costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul Statului vor fi suportate de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat.

Micro-enterprises

Find below the eligibility conditions and financing solutions for micro-enterprises.

 • Număr salariați: până la 9;
 • Cifră de afaceri anuală netă: ≤ 2 mil. EUR/echivalent RON;
 • Active totale: ≤ 2 mil. EUR/echivalent RON;

 

Linie de credit / Credite pentru capital de lucru:

 • Valoare credit: până la 500.000 lei;
 • Garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • Maturitate credit: până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • Dobândă ROBOR 3M + 2,45 %/an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat);
 • Garanții: ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile.

Credit pentru investiții:

 • Valoare credit: până la 10.000.000 lei;
 • Garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • Maturitate credit: până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de maximum 18 luni;
 • Dobândă ROBOR 3M + 1,95%/an (subvenționată 100% de la Bugetul de Stat, pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat).

Costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul Statului vor fi suportate de la Bugetul de Stat pe perioada desfășurării Schemei de Ajutor de Stat.

How to apply

Tu alegi cea mai potrivită opțiune pentru a aplica!

 • Te înregistrezi în Program pe aplicația disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
 • Alegi tipul de credit solicitat și banca parteneră Idea::Bank;
 • Aplică pentru Idea::IMM Invest:
  • Completează formularul online de mai jos;
  • Sună la Idea:: call center *4455;
  • Vino într-o sucursa Idea::Bank.

Apply for Idea::IMM Invest

We will get back to you in no time!